กล้องวงจรปิด (CCTV),กล้องวงจรปิด HD รับประกันระบบฟรี 2 ปีสนใจติดต่อบริษัทได้ที่ Tel: 083-907-4400, 02-108-4706, 02-543-6905 E-mail:sale@okamiccd.com

ผลสำรวจ6เดือน+คสช.คะแนนหล่น

890973ทั้งนี้จุดเด่นที่ คสช.บริหารประเทศ คือมาตรการจัดระเบียบสังคม ทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ส่วนปัญหาอุปสรรค คือเริ่มมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น มีกระแสโจมตีการทำงานของ คสช. , มีปัญหาระหว่าง คสช.กับสื่อมวลชนที่มีออกมาเป็นระยะ โดยสิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอก คสช.คือ 1.คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ เน้นความยุติธรรม และเสมอภาค 2.อยากให้บริหารประเทศต่อไป ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ อดทน และ 3.เร่งสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเร็วเมื่อเปรียบเทียบคะแนนที่ประชาชนให้ คสช.พบว่า ลดลงเหลือ 8.49 คะแนน จากที่ครบ 5 เดือน ได้ 8.52 คะแนน ขณะที่ช่วง 1 เดือนแรก ได้ 8.82 คะแนนเมื่อวันที่ 24 พ.ย. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,689 คน ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.ที่ผ่านมา ถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการบริหารประเทศครบ 6 เดือน พบว่าอันดัน 1 ร้อยละ 54.46 ระบุค่อนข้างพึงพอใจ เพราะให้ความสำคัญในการดูแลและช่วยเหลือประชาชน ลดค่าครองชีพ มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร รองลงมาร้อยละ 29.85 ระบุพึงพอใจมาก เพราะทำงานเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ มีการจัดระเบียบสังคมด้านต่าง ๆ บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ส่วนร้อยละ 10.93 ระบุไม่ค่อยพึงพอใจ เพราะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ยังล่าช้า เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น การชี้แจงยังไม่ชัดเจน เข้าใจยาก และร้อยละ 4.76 บอกไม่พึงพอใจเลย เพราะประชาชนควรมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ยังไม่เป็นประชาธิปไตย

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Comments are closed.

2011 © okami. All rights reserved