กล้องวงจรปิด (CCTV),กล้องวงจรปิด HD รับประกันระบบฟรี 2 ปีสนใจติดต่อบริษัทได้ที่ Tel: 083-907-4400, 02-108-4706, 02-543-6905 E-mail:sale@okamiccd.com

ความู้พื้นฐานการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ความู้พื้นฐานการติดตั้งกล้องวงจรปิด

การติดตั้งกล้องวงจรปิดจะต้องอาศัยช่างผู้ชำนาญการเชิงเทคนิค ทั้งนี้ผู้ทำการว่าจ้างจำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งวงจรปิดไว้บ้าง เพื่อประโยชน์ต่อความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการวางแผนในการว่าจ้างต่อไป

อุปกรณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดมีดังนี้

 • กล้องวงจรปิด (Camera) ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่การใช้งาน เช่น แบบกล่อง(BOX),แบบโดมและแบบทรงกระบอก
 • อุปกรณ์บันทึกภาพ (Digital Video Recorder) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพในรูปแบบฮาร์ดดิสก์ สามารถนำภาพมาดูย้อนหลังได้ และสามารถถ่ายเทข้อมูลสู่ external harddisk หรือ เฟรชไดรซ์ได้
 • อุปกรณ์อื่นๆ เช่น สายสัญญาณ(RG),จอรับสัญญาณภาพ(Monitor),หัวต่อ(BNC),ขายึด(Bracket) เป็นต้น

ขั้นตอนการพิจารณาก่อนการติดตั้งกล้องวงจรปิด

 1. สำรวจความจำเป็นในการติดตั้งกล้องวงจรปิด
 2. ประเมินความคุ้มค่าในการติดตั้งกล้องวงจรปิด
 3. เขียนโครงการเพื่อส่งให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติ
 4. รอการอนุมัติ
 5. เมื่อได้รับการอนุมัติประสานผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการติดตั้งกล้องวงจรปิด

 1. การติดตั้งกล้องวงจรปิดจะต้องมีการสำรวจ ประเมินจุดติดตั้งว่าเหมาะสมเพียงใด มองเห็นในจุดที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่?
 2. เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้งกล้องวงจรปิด ได้แก่ กล้องวงจรปิด,อุปกรณ์บันทึกภาพและอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ เช่น สายสัญญาณ,จอรับสัญญาณภาพ
 3. ดำเนินการติดตั้ง โดยระหว่างการติดตั้งอาจมีการเปิดช่องเพดาน เจาะพนัง อาจจะต้องใช้เวลาช่วงหยุดงานของบริษัท ห้างร้านที่วางจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด
 4. ทดสอบอุปกรณ์ติดตั้ง เช่น เช็คภาพจากกล้องว่าใช้ได้ทุกตัวหรือเปล่า? อุปกรณ์การบันทึกใช้ได้หรือไม่? ตรวจเช็คการเดินสายไฟเรียบร้อยดีหรือไม่?
 5. หลังจากการติดตั้งกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญ คือ การวางแผนตรวจสอบดูแลเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกล้องวงจรปิด เช่น ตัวกล้อง,เลนส์ว่ายังอยู่ในสภาพดีอยู่หรือไม่?,สายไฟอยู่ในสภาพดีหรือไม่? อุปกรณ์บันทึกภาพยังสามารถใช้ดีดีหรือไม่? อย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน/6 เดือนควรจะตรวจเช็คเป็นระยะๆ โดยเบื้องต้นอาจมีการตรวจเช็คโดยช่างผู้เกี่ยวข้องประจำสำนักงานเรา หากพบสิ่งผิดปกติหรืออาการเสียหายควรมีการแจ้งช่างผู้ชำนาญการมาซ่อมแซมให้กล้องวงจรปิดอยู่ในสภาพพร้อมใช้ต่อไป เพราะหากมีการดูแลกล้องวงจรปิดเป็นอย่างดีอาจยืดอายุการใช้งานมากถึง 10 ปี ในกรณีติดตั้งในตวอาคาร และยืดอายุมากกว่า 5 ปีในกรณีติดตั้งภายนอกอาคาร

บริษัท ห้างร้านที่คิดจะติดตั้งกล้องวงจรปิด ควรมีการแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ดูแลรับผิดชอบโดยตรง และผู้รับผิดชอบควรให้ความใส่ใจตั้งแต่กระบวนการก่อนติดตั้ง ระหว่างติดตั้งและหลังการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งานกล้องวงจรปิดระยะยาวต่อไป

Comments are closed.

2011 © okami. All rights reserved