กล้องวงจรปิด (CCTV),กล้องวงจรปิด HD รับประกันระบบฟรี 2 ปีสนใจติดต่อบริษัทได้ที่ Tel: 083-907-4400, 02-108-4706, 02-543-6905 E-mail:sale@okamiccd.com

การแข่งขันเขียนโปรแกรม

การแข่งขันเขียนโปรแกรม ACM-ICPC 2013 ระดับภูมิภาคเอเชีย
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ (ภูเก็ต) เป็นตัวแทนประเทศไทยในการจัดแข่งขัน ACM-ICPC 2013 Regional Contest ระดับภูมิภาคเอเชียสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ (ภูเก็ต) เป็นตัวแทนประเทศไทยในการจัดแข่งขัน ACM-ICPC 2013 Regional Contest ระดับภูมิภาคเอเชีย คัดเลือกตัวแทนจากจำนวน 100 ทีม เพื่อเข้าร่วมแข่งขันระดับ World Final โดยจะจัดขึ้นที่ Ekaterinberg ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2557

การแข่งขัน ACM-ICPC 2013 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรมของนิสิตนักศึกษาที่เป็นปัญหา หลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ผ่านการใ้ห้ทุนสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยการแข่งขันในครั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Armageddon จากมหาวิทยาลัย Peking สาธารณรัฐประชาชนจีน รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Long Time No See จากมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong สาธารณรัฐประชาชนจีน และรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม bcw3Dno7122 จาก มหาวิทยาลัย National Taiwan ประเทศใต้หวัน โดยจัดแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (สะพานหิน)

อ้างอิงจาก:mict.go.th

Comments are closed.

2011 © okami. All rights reserved