กล้องวงจรปิด (CCTV),กล้องวงจรปิด HD รับประกันระบบฟรี 2 ปีสนใจติดต่อบริษัทได้ที่ Tel: 083-907-4400, 02-108-4706, 02-543-6905 E-mail:sale@okamiccd.com

กรณีชำนัญพื้นฐานงานติดตั้งกล้องวงจรปิด

บริษัทกล้องวงจรปิด การติดตั้งกล้องวงจรปิดจะจำเป็นจะต้องอาศัยช่างผู้ชำนาญการเชิงเทคนิค ทั้งนี้ผู้ทำการว่าจ้างจำเป็นต้องมีขั้นต้นความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งวงจรปิดไว้บ้าง เพื่อประโยชน์ต่อความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการวางแผนในการว่าจ้างต่อไป
วัสดุเด่นที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดมีดังนี้
•    กล้องวงจรปิด (Camera) ซึ่งมีต่างๆนาๆรูปแบบแล้วแต่การใช้งาน เช่น แบบกล่อง(BOX),แบบโดมและแบบทรงกระบอก
•    เครื่องใช้ไม้สอยบันทึกภาพ (Digital Video Recorder) เป็นสิ่งของที่ใช้บันทึกภาพในรูปแบบฮาร์ดดิสก์ สามารถนำภาพมาดูย้อนหลังได้ และสามารถถ่ายเทข้อมูลสู่ external harddisk หรือ เฟรชไดรซ์ได้
•    วัตถุอื่นๆ เช่น สายสัญญาณ(RG),จอรับสัญญาณภาพ(Monitor),หัวต่อ(BNC),ขายึด(Bracket) เป็นต้น
กรรมวิธีการพิจารณาก่อนการติดตั้งกล้องวงจรปิด
1.    ตรวจตราความจำเป็นในการติดตั้งกล้องวงจรปิด
2.    ประเมินกระแสความคุ้มในการติดตั้งกล้องวงจรปิด
3.    เขียนโครงการเพื่อส่งให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติ
4.    รอการอนุมัติ
5.    ขณะหาได้รับการอนุมัติประสานผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
กระบวนการการติดตั้งกล้องวงจรปิด,cctv
1.    การติดตั้งกล้องวงจรปิดจะต้องมีงานตรวจงาน ประเมินจุดติดตั้งว่าเข้าท่าเข้าทางเพียงใด มองเห็นในจุดที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่?
2.    เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้งกล้องวงจรปิด ได้แก่ กล้องวงจรปิด,วัตถุบันทึกภาพและอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ เช่น สายสัญญาณ,จอรับสัญญาณภาพ
3.    ทำงานติดตั้ง โดยระหว่างการติดตั้งอาจมีการเปิดช่องเพดาน เจาะพนัง อาจจะต้องใช้เวลาช่วงหยุดงานของบริษัท ร้านรวงที่วางจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด
4.    ทดสอบอุปกรณ์ตั้ง เช่น เช็คภาพจากกล้องว่าใช้ได้ทุกตัวหรือเปล่า? เครื่องมือการบันทึกใช้ได้หรือไม่? ตรวจเช็คการเดินสายไฟเรียบร้อยดีหรือไม่?
5.    หลังจากการติดตั้งกล้องวงจรปิดละม่อมจบ สิ่งสำคัญ คือ การวางแผนตรวจสอบดูแลเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่ข้องแวะกับกล้องวงจรปิด เช่น ตัวกล้อง,เลนส์ว่ายังอยู่ในสภาพดีอยู่หรือไม่?,สายไฟอยู่ในสภาพดีหรือไม่? อุปกรณ์บันทึกภาพยังสามารถใช้ดีดีหรือไม่? อย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน/6 เดือนควรจะตรวจเช็คเป็นระยะๆ  โดยเบื้องต้นอาจมีการพิจารณาเช็คโดยช่างผู้เกี่ยวข้องประจำสำนักงานเรา หากพบสิ่งผิดปกติหรืออาการเสียหายควรมีการแจ้งช่างผู้ชำนาญการมาซ่อมแซมให้กล้องวงจรปิดอยู่ในสภาพพร้อมใช้ต่อไป เพราะหากมีงานดำเนินงานกล้องวงจรปิดเป็นอย่างดีอาจยืดอายุการใช้งานมากถึง 10 ปี ในกรณีติดตั้งในตวอาคาร และยืดอายุมากกว่า 5 ปีในกรณีติดตั้งภายนอกอาคาร,,

Comments are closed.

2011 © okami. All rights reserved